Аль хэдийн суугдсан

Wordpress аль хэдийн суугдсан байна. Дахин суулгах бол эхлээд хуучин мэдээллийн баазын хүснэгтүүдийг цэвэрлэнэ үү.

Нэвтрэх